Chipmunk Home || Barcodes || EAN13 | UPC-A | ISBN | ISSN | ITF14

Via deze pagina kunt u een ISSN/EAN13 barcode laten maken tegen betaling van 10 euro of gratis een voorbeeld barcode aanvragen.

Een ISSN barcode is eigenlijk een EAN13 barcode die op een bepaalde manier wordt omgerekend en waar het ISSN nummer boven staat. Het omrekenen bestaat uit het extra toevoegen van '978' aan het begin en het vervangen van de ISSN check-sum door de EAN13 check-sum.Wij leveren deze barcodes als .eps bestand. Ze voldoen aan de regels van de EAN organisatie en zien er uit zoals hiernaast afgebeeld.
Het formaat is 37,3mm breed bij 28,7mm hoog. Dit komt overeen met de standaard maat van een EAN13 barcode. Omdat wij de inwendige stuctuur van de .eps zo eenvoudig mogelijk gemaakt hebben kunt u de streepjescode in bijvoorbeeld Adobe Illustrator openen en daar 'un-groupen'. Hij valt dan uiteen in zijn losse strepen en is vervolgen aan uw wensen aan te passen. U heeft de volledige vrijheid om alles aan te passen wat u maar wilt.

Als u een ISSN barcode met suffix nodig heeft dan is dat ook geen probleem. De 2 cijferige suffix wordt bij ISSN barcodes gebruikt om het volgnummer van het tijdschrift in te zetten. Dat kan de week zijn (01-52) of de maand (01-12) of iets anders als u dat zou willen.
Een suffix met 5 cijfers is ook mogelijk, bijvoorbeeld om het jaar en da maand samen in de suffix te hebben staan. Hoe u dat doet mag u zelf weten. Het gaat er om dat ieder nummer een unieke suffix heeft.

Het ISSN nummer zelf vraagt u aan bij de Koninklijke Bibliotheek (KB). Bij ons laat u de barcode (streepjescode) maken van het getal dat u daar gekregen heeft.

Gratis Voorbeeld Aanvragen
U kunt hier gratis een voorbeeld barcode aanvragen. Deze wordt op precies dezelfde manier aangemaakt als een barcode die u koopt zodat u goed kunt zien wat u krijgt voor uw geld. Probeer dit uit en kijk of u de barcode kunt gebruiken in uw favoriete software. De barcode die u krijgt toegemaild heeft het getal '9771234567003' in zich. Dit correspondeert met de ISSN code '1234-5670'. Dit is een flauwekul ISSN code die u voor test doeleinden kunt gebruiken.

Uw email adres
Als u vragen heeft over barcodes kunt u emailen: harald@chipmunk.nl of bellen: 06-53310165
Echte ISSN barcode bestellen (als eps bestand)
Als u hierboven heeft gecontroleerd of de door ons geleverde barcodes aan uw eisen voldoen (zo niet dan horen wij het graag van u...) dan kunt u hier een echte ISSN barcode bestellen met het door u opgegeven getal er in.
In het volgende scherm kunt u de (8 cijferige) code opgeven die in de ISSN barcode moet komen te staan. Als u een ISSN barcode wilt met twee of vijf cijferige toevoeging (suffix) dan voert u die in door na het ISSN de suffix in te voeren gescheiden door een streepje (bijv. 12345670-01 of 12345670-01209).

A-4184 
€ 12,96 incl BTW