Home

Garantie

Wij geven tijdens de reparatie geen vervangende apparatuur. De reparatietijd is zwaar variabel maar u moet er rekening mee houden dat u het produkt een aantal weken kwijt kunt zijn.

De garantieafhandeling is sterk afhankelijk van het merk van het defecte produkt.

Als u problemen heeft met een merk dat hier niet genoemd wordt kunt u het beste ons bellen en vragen hoe te handelen. Gelieve bij het bellen het faktuurnummer bij de hand te hebben.

 

AGFA

Garantie aan AGFA produkten wordt rechtstreeks door een door AGFA aangestelde serviceonderneming afgehandeld.
U dient te bellen met de firma 'Digicare' op telefoonnummer: (0180) 41 07 48

Apple

De garantie op Apple hardware verloopt niet via Chipmunk maar via Apple...
Niet omdat wij niet willen, maar omdat Apple het zo bedacht heeft!

Heeft u problemen met een iPod die het niet doet? Ga dan naar http://depot.info.apple.com/ipod/

Het zal u niet ontgaan zijn dat in het afgelopen jaar Apple van steeds meer produkten zelf de reparatie- en garantieafhandeling is gaan doen. Zij gebruiken daarvoor het Apple ADT/ECPRC (European Central Product Repair Centre).

Telefoon: 0481-365566 Fax 0481-365588

Deze procedure wordt "Direct Service" genoemd en afhandeling vindt plaats rechtstreeks tussen de eindgebruiken en Apple/ECPRC. Voor alle duidelijkheid: deze Direct Service is geen keuzemogelijkheid maar het is de enige mogelijkheid om voor garantieafhandeling in aanmerking te komen. Inmiddels geldt deze procedure voor alle produkten behalve de iMac en de G4 Tower.

De DOA Strategie:
In de eerste twee weken na aankoop kan de eindgebruiker voor alle Apple produkten bij technische problemen bellen met de Apple DOA lijn: 020-3469105.

De Direct Service Strategie:
Deze procedure geldt voor de PowerBook, iBook, Cube en de Monitoren.
U belt met Apple Klantenservice op 020-3469163 en problemen worden door Apple/ECPRC zonder tussenkomst van derden afgehandeld.

De Traditionele Strategie.
Deze procedure geldt voor de iMac en de G4 Tower.
U moet het defecte apparaat aanbieden bij een AASP (Apple Authorised Service Provider). Niet bij ons dus.
Bij Apple kunt u eventueel navragen welke AASP bij u in de buurt zit.
Wij raden aan "van Leliveld" in Utrecht. Tel 030-2441299 en http://www.leliveld.nl
Of AM Bridge in Sittard. Tel 046-4853735 en http://www.ambridge.nl

Dynalink

Wij geven 1 jaar garantie op de Dynalink produkten. De garantie afhandeling loopt via ons. Bij modems moet u er rekening mee houden (bij andere produkten ook trouwens) dat schade door bliksem niet onder de garantie valt.

EIZO

Garantie aan EIZO produkten wordt door Teleplan afgehandeld.
U moet dan bellen naar Teleplan service: (076) 503 90 00.

Epson

Garantie aan Epson produkten wordt rechtstreeks door Epson afgehandeld.
U moet dan bellen naar Epson service: (043) 351 57 52.

Global Village

U moet het produkt voorzien van een duidelijke klachtomschrijving opsturen naar Chipmunk. Bij modems moet u er rekening mee houden (bij andere produkten ook trouwens) dat schade door bliksem niet onder de garantie valt.

IBM

U regelt e.e.a. rechtstreeks via een internet-site van IBM.
Het kan overigens best zijn dat IBM een lengere garantie geeft dan de 12 maanden die wij geven. U doet er dus goed aan om op de IBM site de gegevens van uw drive in te geven. U ziet dan meteen of hij bij IBM nog binnen de garantieperiode valt.
Ga naar de IBM-Garantie site.

Iomega

U belt rechstreeks met Iomega op telefoon: (020) 346 95 40.

LaCie

U moet het produkt voorzien van een duidelijke klachtomschrijving opsturen naar Chipmunk. Let goed op dat de verzegeling van de behuizing NIET verbroken mag zijn. Bij een verbroken verzegeling wordt er geen garantie gegeven!

U kunt ook emailen met: pvanrooijen@lacie.com

MacAlly

U moet het produkt voorzien van een duidelijke klachtomschrijving opsturen naar Chipmunk.

Quantum

Voor de Quantum SnapServer moet u rechtstreeks contact opnemen met Quantum. Het telefoonnummer hiervoor is 020-6073720.

Voor een defecte Quantum interne harddisk moet u weer bij ons zijn. Als u hem opstuurt moet hij heel goed verpakt zijn! Dat wil zeggen in antistatische verpakking en in een grote doos met minimaal 5cm schuim aan alle kanten.

Sony

Garantie aan Sony produkten wordt rechtstreeks door Sony afgehandeld.
U moet dan bellen naar Sony customer service: (020) 658 16 00.

UMAX

U moet het produkt voorzien van een duidelijke klachtomschrijving opsturen naar Chipmunk.